Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đã mở bán
Giá: Giá thỏa thuận
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 30
Đã đi vào hoạt động
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đã bàn giao
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 61%
Chuẩn bị mở bán
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0911 769 393