Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Giá:
 • Số căn hộ: 374
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 193
 • Mật độ xây dựng:
Giá: đang cập nhật...
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoạt động
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoạt động
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 50%
Giá: Đang được cập nhật...
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Chuẩn bị mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang triển khai
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0941559666