Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 40%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0911 769 393