Hiển thị tất cả 8 kết quả

đã bàn giao
Giá: 27
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: đang cập nhật
Đang cập nhật
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 29,7%
Chuẩn bị mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang cập nhật
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0947236789