Hiển thị 1–12 của 182 kết quả

Giá:
 • Số căn hộ: 374
 • Mật độ xây dựng: 55%
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 193
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá: đang cập nhật...
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 46,26%
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
đã bàn giao
Đang cập nhật
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã bàn giao
Giá: 20
 • Số căn hộ: 300
 • Mật độ xây dựng: 39,6%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0941559666