Hiển thị 145–156 của 181 kết quả

Đã mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang cập nhật
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đang cập nhật
Giá:
 • Số căn hộ: 398
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang mở bán
Giá: 58 - 65 tr/m²
 • Số căn hộ: 3.748
 • Mật độ xây dựng: 29.5%
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 23.6%
Đang mở bán
Giá: đang cập nhật
 • Số căn hộ: 806
 • Mật độ xây dựng:
Đang cập nhật
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 38,9%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0911 769 393