Hiển thị 25–36 của 182 kết quả

đã bàn giao
Giá: 37 triệu
 • Số căn hộ: 200
 • Mật độ xây dựng: đang cập nhật
đã bàn giao
Giá: 55 triệu
 • Số căn hộ: 322
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã bàn giao
Giá: 18.5 triệu/m2
 • Số căn hộ: 672
 • Mật độ xây dựng: đang cập nhật
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ: 480
 • Mật độ xây dựng: 26,54
Đã mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã bàn giao
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 47%
Đang cập nhật
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 48.4%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0941559666