An Quý Villa Dương Nội

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
374
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
55%
Loại: Biệt thự Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:374 Ngày hoàn thành:
Loại: Biệt thự
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:374
Ngày hoàn thành: