BRG Diamond Residence

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đã mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
8.004 m2
Mật độ xây dựng:
46,26%
Chủ đầu tư: Tập đoàn BRG
Loại: Trạng thái:Đã mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:8.004 m2 Mật độ xây dựng:46,26%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Cuối năm 2021
Chủ đầu tư: Tập đoàn BRG
Loại:
Trạng thái:Đã mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:8.004 m2
Mật độ xây dựng:46,26%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Cuối năm 2021