BRG Park Residence

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
8004m2
Mật độ xây dựng:
Loại: Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:8004m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:8004m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: