Chung cư 125 Văn Cao

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đang cập nhật
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
25
Số căn:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Đang cập nhật
Loại: Trạng thái:Đang cập nhật
Số Block: Số tầng:25
Quy mô: Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý I/2021
Loại:
Trạng thái:Đang cập nhật
Số Block:
Số tầng:25
Quy mô:
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý I/2021