Cập nhật thông tin mới nhất dự án DLC Complex trực tiếp CĐT!!!

Trang chủ 

› Dự án 

› Hà Nội 

› Thanh Xuân

Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
32
Số căn:
616
Quy mô:
4.629 m2
Mật độ xây dựng:
45%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư BĐS DLC & công ty đầu tư và tư vấn An Việt
Loại: Căn hộ Trạng thái:
Số Block:2 Số tầng:32
Quy mô:4.629 m2 Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:616 Ngày hoàn thành:2022 dự kiến
Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư BĐS DLC & công ty đầu tư và tư vấn An Việt
Loại: Căn hộ
Trạng thái:
Số Block:2
Số tầng:32
Quy mô:4.629 m2
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:616
Ngày hoàn thành:2022 dự kiến