Cập nhật những thông tin mới nhất về dự án Stellar Garden

Trang chủ 

› Dự án 

› Hà Nội 

› Thanh Xuân

Trạng thái:
đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
23
Số căn:
322
Quy mô:
6.822 (m2)
Mật độ xây dựng:
45%
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Quang Minh (Quang Minh JSC)
Loại: Căn hộ Trạng thái:đã bàn giao
Số Block:1 Số tầng:23
Quy mô:6.822 (m2) Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:322 Ngày hoàn thành:2019
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Quang Minh (Quang Minh JSC)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:đã bàn giao
Số Block:1
Số tầng:23
Quy mô:6.822 (m2)
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:322
Ngày hoàn thành:2019