Sun Grand City Nam Hòa Xuân
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
508 ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Sun Group
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:508 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Sun Group
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:508 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: