Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
22
Số căn:
300
Quy mô:
15.534 m2
Mật độ xây dựng:
39,6%
Chủ đầu tư: Tổng công ty cơ khí XD Coma
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:2 Số tầng:22
Quy mô:15.534 m2 Mật độ xây dựng:39,6%
Số căn hộ:300 Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Chủ đầu tư: Tổng công ty cơ khí XD Coma
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:2
Số tầng:22
Quy mô:15.534 m2
Mật độ xây dựng:39,6%
Số căn hộ:300
Ngày hoàn thành:Đang cập nhật