Trạng thái:
Chưa mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
4.109,64 hecta
Mật độ xây dựng:
40%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Trạng thái:Chưa mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:4.109,64 hecta Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại:
Trạng thái:Chưa mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:4.109,64 hecta
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Đang cập nhật