Hiển thị 37–48 của 182 kết quả

Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
đã mở bán
Giá: 20,8 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: đang cập nhật
Giá: đang mở bán
 • Số căn hộ: 176
 • Mật độ xây dựng: 48,8%
Đã hoàn thiện
Giá: 43,5tr/m2
 • Số căn hộ: 155
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang cập nhật
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang cập nhật
Giá:
 • Số căn hộ: 1866
 • Mật độ xây dựng: 35%
đã bàn giao
Giá: 29
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 28,2 %
Đã hoàn thành
Giá: 63tr/m2
 • Số căn hộ: 245
 • Mật độ xây dựng:
đã hoàn thành
Giá: 60tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: đang cập nhật
Đang cập nhật
Giá:
 • Số căn hộ: 1200
 • Mật độ xây dựng: 40,9%
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0941559666