Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
21
Số căn:
400
Quy mô:
5ha
Mật độ xây dựng:
40%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:21
Quy mô:5ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:400 Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:21
Quy mô:5ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:400
Ngày hoàn thành:Đang cập nhật