Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

đã bàn giao
Giá:
 • Số căn hộ: 232
 • Mật độ xây dựng:
Đã bàn giao
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 47%
Đã bàn giao
Giá:
 • Số căn hộ: 572
 • Mật độ xây dựng: 40,6%
đã bàn giao
Giá: 35
 • Số căn hộ: 300
 • Mật độ xây dựng: 31,1%
đã bàn giao
Giá: 27
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: đang cập nhật
đã bàn giao
Giá: 30
 • Số căn hộ: 704
 • Mật độ xây dựng: 45.7%
Đã bàn giao
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã bàn giao
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 36,4%
đã bàn giao
Giá: 30 triệu
 • Số căn hộ: 600
 • Mật độ xây dựng: 47%
Đang cập nhật
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0941559666